Kesici Takımlar

KESİCİ TAKIMLARDA KAPLAMA ÇEŞİTLERİ VE AVANTAJLARI

KESİCİ TAKIMLARDA KAPLAMA ÇEŞİTLERİ VE AVANTAJLARI

Kesici takımlarda kaplama çeşitleri, avantajlarını ve üretim kalitesine etkilerini içeriğimizde detaylarıyla anlattık. Kaplamalı kesici takımlar endüstriyel üretim operasyonlarında, iş parçaları üzerinden talaş kaldırma yöntemiyle şekil verme işlemlerinde kullanılan kesici takımlardan önemli bir kısmını oluşturmaktadır, dolayısıyla kesici takımlarda kaplama üretim kalitesini doğrudan etkileyen bir faktör olarak öne çıkmaktadır. Kesici takım üretiminde kullanılan kaplama çeşitlerinin farklı avantaj ve dezavantajları bulunmaktadır.

 

KESİCİ TAKIMLARDA KAPLAMA ÇEŞİTLERİ VE AVANTAJLARI

Kesici Takımlarda TİN Kaplamanın Avantajları

 • TİN kaplamalı kesici takımlar yüksek derecede rijitlik ve sürtünme direncine sahiptirler. Talaşlı imalatta kullanılan TİN kaplamalı kesici takımlar krater oluşmasının azaltılması için ideal takımlardır.
 • TİN kaplamalı kesici takımlar diğer malzemelerle kimyasal tepkimeye girmeye eğilimi düşük takımlardır. Dolayısıyla talaşlı imalatta kullanılan TİN kaplamalı kesici takımlar talaş yığılmalarından daha az etkilenirler. Dolayısıyla bu tip takımların ömrü oldukça yüksektir.
 • TİN kaplamalı kesici takımlar, farklı malzemelerle düşük sürtünme katsayısına sahiptir. Bu özellikleri sayesinde iş parçaları üzerinde yapılan işlemlerde açığa çıkan ısıyı oldukça düşürmektedirler. Dolayısıyla daha hızlı işlemlere müsaittirler.
 • TİN kaplamalı kesici takımlar, gösterdikleri yüksek elastik davranış sayesinde yüksek basınç ve yüksek kesme kuvvetine bağlı olarak oluşan deformasyonlara karşı dirençlidirler.

Talaşlı imalat yöntemlerinde oluşan problemler kesici takımda yapılan bazı iyileştirmelerle aşılabilmektedir. Ayrıca yapılan bu iyileştirmeler takım ömrünü de hatırı sayılır derecede artırabilmektedir. Kesici takımdaki problemlerin ortadan kaldırılması ve takım ömrünün artırılması için:

 • Kesici takımın kesme açısında,
 • Takımın kesme hızında,
 • Takımın ilerleme hızında,
 • Talaş derinliğinde,
 • Uç radyusu ve yüzey pürüzlülüğü gibi, takımın yüzey kalitesi özelliklerinde ve
 • Kesici takım üretiminde kullanılan çelik cinsinde iyileştirmeler yapılabilmektedir.

İşte kesici takımların performanslarını ve ömürlerini artırmak adına yapılan bu iyileştirmelere ek olarak sert seramik kaplamalar yardımıyla da kesici takımda bazı iyileştirmeler yapılabilmektedir. Bunlar aşağıdaki gibi özetlenebilir.

 • Sertliğin Artırılması:Seramik kaplama ile kesici takımlar daha sert bir hale getirilebilir. Bu özellikleri seramik kaplamalı kesici takımları, geleneksel malzemelerden yapılmış takımlarla işlenmesi bir hayli güç olan iş parçalarını işlemek için daha verimli hale getirmektedir.
 • Aşınma Direncinin Artırılması:Sertlik dışında seramik kaplamanın kesici takımlara kazandırdığı bir diğer özellik de aşınma direncidir. Seramik malzemenin en önemli özelliklerinden bir olan mükemmel aşınma direnci, kaplama yoluyla kesici takımlarda bu yönde bir iyileştirme sağlanmasına yardımcı olmaktadır.
 • Darbe Direncinin Artırılması: Seramik malzemelerin kesici takım kaplamalarında kullanılması, takımların darbe direncini artıran bir faktördür.
 • Isıl Direncin Artırılması: Seramik, çok yüksek derecelerde ısılara dahi direnç gösterebilen bir malzemedir. Dolayısıyla seramik kaplamalı kesici takımların ısıl dirençleri iyileştirilmiş demektir. Bu sayede seramik kaplama, kesme takımına daha yüksek hızlarda çalışma kapasitesi kazandırmış olmaktadır.
 • Oksitlenme Direncinin İyileştirilmesi:Seramik yüksek oksitlenme direncine sahiptir ve kaplama yoluyla bu özelliğini kesici takıma aktarabilir. Bir başka deyişle seramik kaplamalı kesici takımlarda oksitlenme nedeniyle oluşan aşınma tipi daha az görülmektedir.
 • Sürtünme Katsayısının Azaltılması:Seramik malzemeler kimyasal niteliklerinden ötürü metallerle bağ kurma konusunda oldukça isteksizdirler. Bu özellikleri sayesinde seramik kaplamalı kesici takımlar, metaller işlenirken sürtünmeden kaynaklanan deformasyona daha az maruz kalırlar.

Kesici takımlarda kaplamaların birçok avantajı vardır. Ancak kaplamanın az da olsa birkaç dezavantajı da mevcuttur. Geleneksel takımlara göre maliyetinin yüksek olması ve işlenecek malzemelerin özelliklerine göre farklı çeşitlerinin seçilmesinin gerekmesi bu dezavantajlara örnek olarak gösterilebilir.

Benzer İçerikler :

KESME TİPLERİ

İş parçası yüzeyindeki hareketin niteliğine göre farklı kesme tipleri bulunmaktadır. Şöyle ki, kesme işlemleri iki farklı şekilde yapılmaktadır. Bunlardan ...

TORNALAMADA İŞ GÜVENLİĞİ

Çağımızda her sektörde, her çalışma alanında olduğu gibi tornalamada iş güvenliği de önemli bir konudur. Hafif ya da ağır yaralanmalara, uzuv kayıplarına ya da ...

KESME İŞLEMİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Talaşlı imalatta kesme işlemini etkileyen faktörleri bilmek verimli bir üretim sürecinin temel yapı taşlarından biridir. Kesici bir takım yardımıyla eldeki iş ...

TORNA KALEMİ SEÇİMİ

Endüstriyel imalatın olmazsa olmazı olan tornalama işlemlerini yapmadan önce, üretim süreçlerinde kullanılacak kesicilerin hangi özelliklere sahip olması ...

İlginizi Çekebilir :

CNC TORNA TEZGAHLARINDA EKSENLER VE REFERANSLAR

CNC torna tezgâhlarında konumlar özel bir koordinat sistemi referans alınarak ifade edilirler. Bu nedenle CNC torna tezgâhlarında eksenler ve referanslar...

KESİCİ TAKIMLARDA OLUŞAN HATALAR

Birçok farklı faktöre bağlı olarak, talaşlı imalat işlemlerinde kullanılan kesici takımlarda oluşan hatalar da farklılaşmaktadır. Kesici takımlar yardımıyla iş ...

Kesici Takım Seçiminde Önemli Faktörler

Kesici takım seçiminin önemini şöyle özetleyebiliriz endüstriyel imalatta eldeki malzemeye istenilen şekli kusursuza yakın hatta kusursuz bir biçimde ...

FREZELEMEDE İŞ PARÇALARINI BAĞLAMA

Frezeleme, eldeki iş parçasının üzerinden talaş kaldırmak suretiyle yapılan bir endüstriyel imalat yöntemidir. Frezelemede iş parçalarını bağlama, hatasız ve ...